VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa Lipid máu của viên nang hạ mỡ máu tuệ tĩnh

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa Lipid máu của viên nang hạ mỡ máu tuệ tĩnh
Chủ đề: Rối loạn chuyển hóa lipid máu
Tác giả: Nguyễn, Thị Hà Anh
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 571
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6121
100 1# $aNguyễn, Thị Hà Anh
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa Lipid máu của viên nang hạ mỡ máu tuệ tĩnh.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2018
300 ## $a79 tr $bPhụ lụcHình minh họa $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2018
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu của viên nang Hạ mỡ máu Tuệ Tĩnh trên lâm sàng theo YHHĐ và YHCT.
Luận văn đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu của viên nang Hạ mỡ máu Tuệ Tĩnh trên các chỉ số cận lâm sàng. Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu của viên nang Hạ mỡ máu Tuệ Tĩnh trên các chỉ số cận lâm sàng.
650 10 $aRối loạn chuyển hóa lipid máu
653 2# $aviên nang Hạ mỡ máu Tuệ Tĩnh
900 ## $aLV.00287