VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá hiệu quả của phương pháp phúc châm trong điều trị giảm đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Nhan đề khác: Đánh giá hiệu quả của phương pháp phúc châm trong điều trị giảm đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
Chủ đề: Phương pháp phúc châm
Tác giả: Nguyễn, Quang Đông
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 2
Số lượt xem: 586
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6167
100 1# $aNguyễn, Quang Đông
110 ##
245 00 $aĐánh giá hiệu quả của phương pháp phúc châm trong điều trị giảm đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a73 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn ( Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuân văn đánh giá tác dụng điều trị giảm đau trên lâm sàng bằng phương pháp phúc châm trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Khảo sát tác dụng không mong muốn của phương pháp phúc châm
650 10 $aPhương pháp phúc châm
653 2# $agiảm đau, bệnh nhân, thoát vị đĩa đệm, cột sống, thắt lưng
900 ## $aLV.00252