VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá kết quả của phương pháp cấy chỉ Catgut trong điều trị bệnh nhân hen phế quản

Nhan đề khác: Đánh giá kết quả của phương pháp cấy chỉ Catgut trong điều trị bệnh nhân hen phế quản
Chủ đề: Phương pháp cấy chỉ Catgut
Tác giả: Hoàng, Trung Hiếu
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 871
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6162
100 1# $aHoàng, Trung Hiếu
110 ##
245 00 $aĐánh giá kết quả của phương pháp cấy chỉ Catgut trong điều trị bệnh nhân hen phế quản.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a65 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng của phương pháp cấy chỉ Catgut đối với bệnh nhân hen phế quản. Đánh giá tác dụng không mong muốn của phương pháp cấy chỉ Catgut.
650 10 $aPhương pháp cấy chỉ Catgut
653 2# $ahen phế quản
900 ## $aLV.00285