VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của tập khí công dưỡng sinh sau rửa phổi trên bệnh nhân bụi phổi Silic

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của tập khí công dưỡng sinh sau rửa phổi trên bệnh nhân bụi phổi Silic
Chủ đề: Khí công dưỡng sinh
Tác giả: Đinh, Khánh Hường
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 420
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6137
100 1# $aĐinh, Khánh Hường
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của tập khí công dưỡng sinh sau rửa phổi trên bệnh nhân bụi phổi Silic.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a79 tr $bHình minh họaPhụ lục $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của tập khí công dưỡng sinh sau rửa phổi trên bệnh nhân bụi phổi Silic. Mô tả một số yếu tố liên quan đến tác dụng hỗ trợ điều trị của Tập khí công dưỡng sinh sau rửa phổi trên bệnh nhân bụi phổi Silic.
650 10 $aKhí công dưỡng sinh
653 2# $abệnh nhân bụi phổi Silic.
900 ## $aLV.00286