VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Kiến thức, thái độ, tuân thủ điều trị của người bệnh loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện tuệ tĩnh năm 2017 và một số yếu tố liên quan

Nhan đề khác: Kiến thức, thái độ, tuân thủ điều trị của người bệnh loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện tuệ tĩnh năm 2017 và một số yếu tố liên quan
Chủ đề: Loét dạ dày tá tràng
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Thông tin xuất bản: H
Đại học Thăng Long

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 439
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6158
100 1# $aNguyễn, Thị Phương
110 ##
245 00 $aKiến thức, thái độ, tuân thủ điều trị của người bệnh loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện tuệ tĩnh năm 2017 và một số yếu tố liên quan.
250 ##
260 ## $aH $bĐại học Thăng Long $c2017
300 ## $a80 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn mô tả kiến thức Kiến thức, thái độ, tuân thủ điều trị của người bệnh loét dạ dày tá tràng điều trị nội trú tại bệnh viện tuệ tĩnh năm 2017. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức Kiến thức, thái độ, tuân thủ điều trị của người bệnh loét dạ dày tá tràng điều trị nội trú tại bệnh viện tuệ tĩnh năm 2017
650 10 $aLoét dạ dày tá tràng
653 2# $abệnh viện Tuệ Tĩnh, 2017
900 ## $aLV.00258