VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại và kéo giãn cột sống trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại và kéo giãn cột sống trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
Chủ đề: Điện châm, đèn hồng ngoại, cột sống
Tác giả: Nguyễn, Hữu Khoa
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 2
Số lượt xem: 784
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6167
100 1# $aNguyễn, Hữu Khoa
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng của điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại và kéo giãn cột sống trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2016
300 ## $a86 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn ( Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2016
520 3# $aLuận văn đánh giá hiệu quả quả điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại và kéo giãn cột sống trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Tìm hiểu tác dụng không mong muốn của phương pháp điện châm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại và kéo giãn cột sống trên lâm sàng.
650 10 $aĐiện châm, đèn hồng ngoại, cột sống
653 2# $athoát vị đĩa đệm
900 ## $aLV.00245