VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm, giảm đau của cao lỏng TK1 trên thực nghiệm

Nhan đề khác: Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm, giảm đau của cao lỏng TK1 trên thực nghiệm
Chủ đề: Độc tính cấp, chống viêm, giảm đau
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thược
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 444
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aNguyễn, Ngọc Thược
110 ##
245 00 $aNghiên cứu độc tính cấp và tác dụng chống viêm, giảm đau của cao lỏng TK1 trên thực nghiệm.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a77 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng độc tính cấp của cao lỏng TK1. Khảo sát tác dụng chống viêm, giảm đau của cao lỏng TK1 trên thực nghiệm.
650 10 $aĐộc tính cấp, chống viêm, giảm đau
653 2# $acao lỏng, thực nghiệm
900 ## $aLV.00270