VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỖ TRỢ
Hướng dẫn mượn sách
 1. Bạn đọc đăng ký thành viên thư viện trên trang web Thư viện điện tử. Lưu ý điền đầy đủ và chính xác thông tin bạn đọc, bao gồm cả ảnh hồ sơ để làm thẻ thư viện theo quy định (kích thước ảnh 400x500 pixels, tỷ lệ 4x5, định dạng JPG hoặc PNG)
 2. Bạn đọc mang theo giấy tờ cá nhân cần thiết, bao gồm Chứng minh thư đối với bạn đọc ngoài trường hoặc Thẻ sinh viên đối với sinh viên trong trường đến thư viện để làm thủ tục duyệt quyền mượn tài liệu.
 3. Bạn đọc đăng nhập vào Thư viện điện tử với tên truy cập của mình đã đăng ký.
 4. Bạn đọc tra cứu tài liệu cần mượn trong thư viện điện tử, sau đó nhấn vào liên kết Mượn tài liệu này để đưa vào Phiếu yêu cầu mượn sách. Lưu ý:
  • Những tài liệu nào đã ghi chú "Chỉ có bản điện tử" thì không thể mượn tài liệu giấy.
  • Bạn đọc ghi rõ thời hạn ngày mượn/ngày trả và các thông tin khác trên Phiếu yêu cầu mượn.
  • Một số tài liệu giấy có số lượng tồn kho bằng không hoặc nhỏ hơn không do đã có bạn đọc khác mượn trước đó, nhưng bạn đọc vẫn có thể đăng ký mượn để được xếp vào hàng đợi mượn. Khi đó trước khi đến thư viện mượn tài liệu, bạn đọc nên liên hệ trước xem tài liệu đó đã được hoàn trả về thư viện chưa và bạn đọc đã được xếp hàng đến lượt mượn chưa.
  • Mỗi bạn đọc có thể được mượn tối đa 03 cuốn tài liệu tuy nhiên hệ thống Thư viện điện tử cho phép chấp nhận tối đa 10 đầu sách khác nhau trong mỗi phiếu yêu cầu mượn. Khi bạn đọc đến mượn thực tế sách tại thư viện, thủ thư có thể mang đến tối đa 10 đầu tài liệu khác nhau để bạn đọc có thể xem sơ lược tài liệu thực tế để xem có quyết định mượn hay không; hoặc trong tình huống bạn đọc đăng ký mượn cả những tài liệu tạm thời không còn trong kho, khi đến thư viện nếu tài liệu đó chưa trở lại thì bạn đọc có thể mượn tài liệu khác. Khi đó, dựa trên tình hình thực tế bạn đọc sẽ được lựa chọn tối đa 03 cuốn tài liệu trong số các tài liệu mình yêu cầu mượn.
 5. Bạn đọc đến thư viện, yêu cầu thủ thư duyệt Phiếu yêu cầu mượn của mình bằng cách đưa cho thủ thư Thẻ thư viện của mình.
 6. Bạn đọc lấy tài liệu được cung cấp bởi thư viện.
 7. Trước hoặc khi đến hạn trả, bạn đọc mang tài liệu hoàn trả lại thư viện để đóng Phiếu yêu cầu mượn, kết thúc một chu trình mượn-trả tài liệu.
 
VATM
Tên truy cập
Mật khẩu
   
  Đăng ký Quy định  
VATM
Giáo trình cao đẳng điều dưỡng
Hệ thống các tài liệu dành cho sinh viên cao đẳng điều dưỡng (hệ 5 năm)
VATM
Cây thuốc vùng núi phía Bắc
VATM
Các bài giảng về hệ cơ
VATM
Giáo trình năm nhất
VATM
Họ Hoa tán
Họ Hoa tán hay họ Cà rốt theo tiếng Latinh là Umbelliferae hay Apiaceae (cả hai tên gọi này đều được...
VATM
Dữ liệu toàn văn
VATM
Nhập môn kỹ thuật châm cứu
VATM
So sánh điều trị Trung-Anh
Bao gồm các tài liệu so sánh các kỹ thuật điều trị giữa Trung Quốc và Anh
VATM
VATM
 
 
GIỚI THIỆU
HỖ TRỢ
LIÊN HỆ
NỘI QUY THƯ VIỆN
 

Số lượt truy cập: 4.633.798

BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hệ thống Thư viện điện tử được thiết kế và thi công bởi HANTIC JSC.,