VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng của bài thuốc khớp TK1 kết hợp điện châm trong điều trị hội chứng cổ vai tay

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng của bài thuốc khớp TK1 kết hợp điện châm trong điều trị hội chứng cổ vai tay
Chủ đề: Điều trị, hội chứng cổ vai tay
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Mậu

Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Toàn văn
Số bản in: 1
Số lượt xem: 584
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 616
100 1# $aNguyễn, Ngọc Mậu
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng của bài thuốc khớp TK1 kết hợp điện châm trong điều trị hội chứng cổ vai tay.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a83 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống của bài thuốc TK1 kết hợp điện châm trong điều trị hội chứng cổ vai tay có thoái hóa cột sống cổ. Khảo sát tác dụng không mong muốn của phương pháp điều trị trên một số chỉ tiêu trên lâm sàng và cận lâm sàng.
650 10 $aĐiều trị, hội chứng cổ vai tay
653 2# $abài thuốc, điện châm
900 ## $aLV.00283