VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá độc tính bán trường diễn và sơ bộ nhiên cứu tác dụng kiểu Androgen của cây sâm cau Việt Nam (Curculigo orchioides Gaertn.) trên động vật thực nghiệm

Nhan đề khác: Đánh giá độc tính bán trường diễn và sơ bộ nhiên cứu tác dụng kiểu Androgen của cây sâm cau Việt Nam (Curculigo orchioides Gaertn.) trên động vật thực nghiệm
Chủ đề: Sâm cau Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thị Hương Nhàn
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Toàn văn
Số bản in: 1
Số lượt xem: 352
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aPhạm, Thị Hương Nhàn
110 ##
245 00 $aĐánh giá độc tính bán trường diễn và sơ bộ nhiên cứu tác dụng kiểu Androgen của cây sâm cau Việt Nam (Curculigo orchioides Gaertn.) trên động vật thực nghiệm.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a69 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn ( Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn đi vào đánh giá sơ bộ tác dụng kiểu androgen của cao chiết ethanol thân rễ sâm cau trên chuột cống đực. Khảo sát độc tính bán trường diễn của cao chiết ethanol thân rễ sâm cau trên thỏ
650 10 $aSâm cau Việt Nam
653 2# $ađộng vật thực nghiệm
900 ## $aLV.00256