VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng của cao lỏng tiêu viêm trừ thấp trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật trĩ.

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng của cao lỏng tiêu viêm trừ thấp trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật trĩ.
Chủ đề: Cao lỏng tiêu viêm
Tác giả: Nguyễn, Hà My
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 339
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6155
100 1# $aNguyễn, Hà My
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng của cao lỏng tiêu viêm trừ thấp trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật trĩ..
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2015
300 ## $a69 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn ( Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2015
520 3# $aLuận văn đánh giá sự kích ứng da của cao lỏng Tiêu viêm trừ thấp trên động vật thực nghiệm. Đánh giá tác dụng và tác dụng không mong muốn của cao lỏng ngâm trĩ Tiêu viêm trừ thấp trên một số chỉ tiêu lâm sàng ở bệnh nhân sau phẫu thuật triệt mạch khâu treo trĩ
650 10 $aCao lỏng tiêu viêm
653 2# $aphẫu thuật trĩ
900 ## $aLV.00221