VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu và chống viêm, giảm đau của cao lỏng tiêu thống phong tuệ tĩnh trên thực nghiệm

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu và chống viêm, giảm đau của cao lỏng tiêu thống phong tuệ tĩnh trên thực nghiệm
Chủ đề: Máu, chống viêm, giảm đau, cao lỏng
Tác giả: Phạm, Thị Kim Chi
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 408
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6121
100 1# $aPhạm, Thị Kim Chi
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng hạ acid uric máu và chống viêm, giảm đau của cao lỏng tiêu thống phong tuệ tĩnh trên thực nghiệm.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a66 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn đi vào đánh giá tác dụng hạ acrd uric của cao lỏng Tiêu thống phong Tuệ Tĩnh trên thực nghiệm. Đánh giá tác dụng giảm đau và chống viêm của cao lỏng Tiêu thống phong Tuệ Tĩnh trên thực nghiệm
650 10 $aMáu, chống viêm, giảm đau, cao lỏng
653 2# $atrên thực nghiệm
900 ## $aLV.00265