VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng hỗ trợ của nhĩ hoàn châm kết hợp Amlodipin trong điều trị tăng huyết áp phát độ I, II

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng hỗ trợ của nhĩ hoàn châm kết hợp Amlodipin trong điều trị tăng huyết áp phát độ I, II
Chủ đề: Điều trị, tăng huyết áp
Tác giả: Hồ, Thị Hiền
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Toàn văn
Số bản in: 1
Số lượt xem: 356
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6121
100 1# $aHồ, Thị Hiền
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng hỗ trợ của nhĩ hoàn châm kết hợp Amlodipin trong điều trị tăng huyết áp phát độ I, II.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a77 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng hỗ trợ của nhĩ hoàn châm kết hợp amlodipin trong cải thiện triệu chứng cơ năng. Đánh giá tác dụng hỗ trơ của nhĩ hoàn châm kết hợp amlodipin trong chỉ số huyết áp trên lâm sàng.
650 10 $aĐiều trị, tăng huyết áp
653 2# $anhĩ hoàn châm
900 ## $aLV.00268