VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng của bài thuốc"tiêu thực hành khí trừ thấp thang" điều trị hội chứng rồi loạn Lipid máu trên lâm sàng

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng của bài thuốc"tiêu thực hành khí trừ thấp thang" điều trị hội chứng rồi loạn Lipid máu trên lâm sàng
Chủ đề: Bài thuốc"tiêu thực hành khí trừ thấp thang"
Tác giả: Nguyễn, Vĩnh Thanh
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 2
Số lượt xem: 536
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6121
100 1# $aNguyễn, Vĩnh Thanh
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng của bài thuốc"tiêu thực hành khí trừ thấp thang" điều trị hội chứng rồi loạn Lipid máu trên lâm sàng.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2016
300 ## $a75 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn ( Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2016
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng điều trị Hội chứng rối loạn Lipid máu nguyên phát của bài thuốc "Tiêu thực hành khí trừ thấp thang" trên lâm sàng và một số chỉ tiêu cận lâm sàng. Theo dõi một số tác dụng không mong muốn của bài thuốc "tiêu thực hành khí trừ thấp thang" trên lâm sàng và một số chỉ tiêu cận lâm sàng.
650 10 $aBài thuốc"tiêu thực hành khí trừ thấp thang"
653 2# $arồi loạn Lipid máu
900 ## $aLV.00246