VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá kết quả điều trị mất ngủ mạn tính bằng phương pháp tập luyện khí công dưỡng sinh

Nhan đề khác: Đánh giá kết quả điều trị mất ngủ mạn tính bằng phương pháp tập luyện khí công dưỡng sinh
Chủ đề: Khí công dưỡng sinh
Tác giả: Lê, Xuân Nam
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 2
Số lượt xem: 633
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.26137
100 1# $aLê, Xuân Nam
110 ##
245 00 $aĐánh giá kết quả điều trị mất ngủ mạn tính bằng phương pháp tập luyện khí công dưỡng sinh.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2016
300 ## $a82 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn ( Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2016
520 ##
650 10 $aKhí công dưỡng sinh
653 2# $ađiều trị mất ngủ
900 ## $aLV.00244