VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh tọa của bài thuốc TK1 kết hợp với xoa bóp bấm huyệt

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh tọa của bài thuốc TK1 kết hợp với xoa bóp bấm huyệt
Chủ đề: Đau dây thần kinh tọa
Tác giả: Lương, Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 927
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6168
100 1# $aLương, Xuân Hưng
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh tọa của bài thuốc TK1 kết hợp với xoa bóp bấm huyệt.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a54 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng giảm đau và cải thiện vận động của bài thuốc TK1 kết hợp với xoa bóp bấm huyệt trong điều trị đau dây thần kinh tọa. Khảo sát tác dụng không mong muốn của phương pháp điều trị trên các chỉ tiêu lâm sàng và cận lâm sàng
650 10 $aĐau dây thần kinh tọa
653 2# $axoa bóp bấm huyệt
900 ## $aLV.00257