VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng của phương pháp điện châm kết hợp nhĩ châm trong điều trị dối loạn giấc ngủ thể can đởm hỏa vượng

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng của phương pháp điện châm kết hợp nhĩ châm trong điều trị dối loạn giấc ngủ thể can đởm hỏa vượng
Chủ đề: Rối loạn giấc ngủ
Tác giả: Đặng, Hồng Quân

Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Toàn văn
Số bản in: 1
Số lượt xem: 682
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6168
100 1# $aĐặng, Hồng Quân
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng của phương pháp điện châm kết hợp nhĩ châm trong điều trị dối loạn giấc ngủ thể can đởm hỏa vượng.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2018
300 ## $a70 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2018
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng điều trị của phương pháp điện châm kết hợp nhĩ châm trên bệnh nhân rối loạn giấc ngủ thể can đởm hỏa vượng.
650 10 $aRối loạn giấc ngủ
653 2# $ađiện châm, nhĩ châm, thể can đởm hỏa vượng
900 ## $aLV.00282