VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng của bài thuốc " Nhị chỉ thang" điều trị bệnh nhân viêm bàng quang chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung.

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng của bài thuốc " Nhị chỉ thang" điều trị bệnh nhân viêm bàng quang chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung.
Chủ đề: Bài thuốc" Nhị chỉ thang"
Tác giả: Nguyễn, Quang Thiền
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 2
Số lượt xem: 807
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 61699
100 1# $aNguyễn, Quang Thiền
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng của bài thuốc " Nhị chỉ thang" điều trị bệnh nhân viêm bàng quang chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung..
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2016
300 ## $a70 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn ( Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2016
520 3# $aLuận văn đánh giá tác dụng của bải thuốc" Nhị chỉ thang" điều trị bệnh nhân viêm bàng quang chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung. Đánh giá tác dụng không mong muốn của bài thuốc trên bệnh nhân viêm bàng quang chảy máu sau xạ trị ung thư cổ tử cung
650 10 $aBài thuốc" Nhị chỉ thang"
653 2# $aviêm bàng quang, ung thư cổ tử cung
900 ## $aLV.00247