VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng bột đắp mặt"Kim ngân hoa" trong điều trị trứng cá thông thường

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng bột đắp mặt"Kim ngân hoa" trong điều trị trứng cá thông thường
Chủ đề: Kim ngân hoa
Tác giả: Đỗ, Thị Mùi
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 2
Số lượt xem: 628
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6155
100 1# $aĐỗ, Thị Mùi
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng bột đắp mặt"Kim ngân hoa" trong điều trị trứng cá thông thường.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2016
300 ## $a77 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn ( Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2016
520 3# $aLuận văn khảo sát tính kháng khuẩn của cao lỏng Kim ngân hoa trên một số chủng vi khuẩn. Đánh giá kết quả điều trị bệnh trứng cá thông thường thể nhẹ và vừa bằng đăp bột Kim ngân hoa
650 10 $aKim ngân hoa
653 2# $ađiều trị trứng cá
900 ## $aLV.00248