VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
Báo cáo trong nước
Báo cáo quốc tế
Luận văn tốt nghiệp
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC
Nhu cầu sử dụng thuốcY học cổ truyền trong điều trị một số bệnh mạn tính của người dân và khả năng đáp ứng của thầy thuốc trên địa bàn một số xã thuộc Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh

Nhan đề khác: Nhu cầu sử dụng thuốcY học cổ truyền trong điều trị một số bệnh mạn tính của người dân và khả năng đáp ứng của thầy thuốc trên địa bàn một số xã thuộc Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh
Chủ đề: Thuốc Y học cổ truyền
Tác giả: Hồ, Thị Bảo Yến
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Luận Văn - Luận Án
Tài liệu điện tử dạng: Toàn văn
Số bản in: 1
Số lượt xem: 424
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aHồ, Thị Bảo Yến
110 ##
245 00 $aNhu cầu sử dụng thuốcY học cổ truyền trong điều trị một số bệnh mạn tính của người dân và khả năng đáp ứng của thầy thuốc trên địa bàn một số xã thuộc Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2017
300 ## $a62 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aLuận văn (Thạc sĩ Y học)- Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, 2017
520 3# $aLuận văn nghiên cứu thực trạng mắc bệnh mạn tính của người cao tuổi tại 4 xã thuộc Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh năm 2017. Nhu cầu sử dụng thuốc YHCT của người cao tuổi để điều trị các bệnh mạn tính tại huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
650 10 $aThuốc Y học cổ truyền
653 2# $abệnh mạn tính, huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh
900 ## $aLV.00274