VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng của"Cao lỏng thạch vĩ gia giảm" trên bệnh nhân sỏi niệu quản

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng của"Cao lỏng thạch vĩ gia giảm" trên bệnh nhân sỏi niệu quản
Chủ đề: Đánh giá tác dụng của"Cao lỏng thạch vĩ gia giảm"
Tác giả: Trần, Thị Hồng Ngãi
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 256
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aTrần, Thị Hồng Ngãi
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng của"Cao lỏng thạch vĩ gia giảm" trên bệnh nhân sỏi niệu quản.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2004
300 ## $a11 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2004
520 3# $aĐề tài khảo sát tính an toàn của "Cao lỏng thạch vĩ gia giảm" trên thực nghiệm và lâm sàng. Đánh giá tác dụng bài sởi niệu quản của "Cao lỏng thạch vĩ gia giảm" qua một số chỉ tiêu lâm sàng và cận lâm sàng
650 10 $aĐánh giá tác dụng của"Cao lỏng thạch vĩ gia giảm"
653 2# $abệnh nhân sỏi niệu quản
900 ## $aDT.00037