VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đánh giá tác dụng nâng cao thể trạng của thuốc bổ thận tráng dương (HXH) trên bệnh nhân HIV/ AIDS

Nhan đề khác: Đánh giá tác dụng nâng cao thể trạng của thuốc bổ thận tráng dương (HXH) trên bệnh nhân HIV/ AIDS
Chủ đề: Thuốc bổ thận tráng dương
Tác giả: Phạm, Thủy Phương
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 169
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 6155
100 1# $aPhạm, Thủy Phương
110 ##
245 00 $aĐánh giá tác dụng nâng cao thể trạng của thuốc bổ thận tráng dương (HXH) trên bệnh nhân HIV/ AIDS.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2012
300 ## $a46 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2012
520 3# $aĐề tài đánh giá tác dụng nâng cao thể trạng của thuốc bổ thận tráng dương (HXH) trên bệnh nhân HIV/ AIDS. Khảo sát tác dụng không mong muốn của viên nang cứng bổ thận tráng dương trong quá trình dùng thuốc
650 10 $aThuốc bổ thận tráng dương
653 2# $abệnh nhân HIV/ AIDS
900 ## $aDT.00030