VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đánh giá kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ 2007 đến 2011

Nhan đề khác: Đánh giá kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ 2007 đến 2011
Chủ đề: Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông
Tác giả: Hoàng, Châu Loan; Nguyễn, Văn Đức
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 145
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 370
100 1# $aHoàng, Châu Loan; Nguyễn, Văn Đức
110 ##
245 00 $aĐánh giá kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ 2007 đến 2011.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2013
300 ## $a29 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2012
520 3# $aĐề tài tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ 2007 đến 2011
650 10 $aKết quả thi tuyển sinh đại học liên thông
653 2# $atừ 2007 đến 2011
900 ## $aDT.00034