VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào thực hành hoá hữu cơ tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Nhan đề khác: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào thực hành hoá hữu cơ tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Chủ đề: Phương pháp dạy học tích cực, hoá hữu cơ
Tác giả: Đinh, Thị Hồng Minh
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 146
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 547
100 1# $aĐinh, Thị Hồng Minh
110 ##
245 00 $aÁp dụng phương pháp dạy học tích cực vào thực hành hoá hữu cơ tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2013
300 ## $a57 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2013
520 3# $aĐề tài áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào thực hành hoá hữu cơ tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
650 10 $aPhương pháp dạy học tích cực, hoá hữu cơ
653 2# $aHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
900 ## $aDT.00035