VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bước đầu nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh trứng cá thông thường của rượu thuốc " đắng cay"

Nhan đề khác: Bước đầu nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh trứng cá thông thường của rượu thuốc " đắng cay"
Chủ đề: Bệnh trứng cá thông thường của rượu thuốc "đắng cay"
Tác giả: Phan, Thị Hoa
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 169
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aPhan, Thị Hoa
110 ##
245 00 $aBước đầu nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh trứng cá thông thường của rượu thuốc " đắng cay".
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2010
300 ## $a16 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2010
520 3# $aĐề tài đánh giá tác dụng điều trị bệnh trứng cá thông thường của rượu thuốc " đắng cay". Khảo sát tác dụng không mong muốn của rượu thuốc " đắng cay"
650 10 $aBệnh trứng cá thông thường của rượu thuốc "đắng cay"
653 ##
900 ## $aDT.00031