VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đánh giá thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đối với học phần toán

Nhan đề khác: Đánh giá thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đối với học phần toán
Chủ đề: Đánh giá thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi
Tác giả: Trần, Thị Vân
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 2
Số lượt xem: 238
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 370
100 1# $aTrần, Thị Vân
110 ##
245 00 $aĐánh giá thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đối với học phần toán.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2012
300 ## $a42 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2012
520 3# $aĐề tài xây dựng hệ thống các khái niệm: khái niệm thái độ, khái niệm sinh viên, khái niệm học tập, khái niệm thái độ học tập đối với học phần toán của sinh toán. Tìm hiểu hiện trạng và nguyên nhân thái độ đối độ với học phần toán của sinh viên học viện. Đưa ra một số đề xuất nhằm năng cao hiệu quả dạy và học của sinh viên Học viện
650 10 $aĐánh giá thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi
653 2# $asinh viên, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, học phần toán
900 ## $aDT.00032