VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thực trạng sử dụng YHCT tại 30 xã trên toàn quốc

Nhan đề khác: Thực trạng sử dụng YHCT tại 30 xã trên toàn quốc
Chủ đề: Thực trạng sử dụng YHCT
Tác giả: Trương, Việt Bình
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 173
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aTrương, Việt Bình
110 ##
245 00 $aThực trạng sử dụng YHCT tại 30 xã trên toàn quốc.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2011
300 ## $a42 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2011
520 3# $aĐề tài đánh giá thực trạng sử dụng YHCT tại tuyến xã. Một số giải pháp can thiệp có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh bằng YHCT
650 10 $aThực trạng sử dụng YHCT
653 2# $a30 xã
900 ## $aDT.00033