VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
Khóa luận
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KHÓA LUẬN KHÓA LUẬN
Đánh giá chính sách phát triển sản phẩm thuốc dược liệu trong hoạt động Marketing của một số doanh nghiệp dược trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 – 2019

Nhan đề khác: Đánh giá chính sách phát triển sản phẩm thuốc dược liệu trong hoạt động Marketing của một số doanh nghiệp dược trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 – 2019
Chủ đề: Thuốc dược liệu, hoạt động Marketing, dược
Tác giả: Nguyễn, Thị Mây
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Khóa luận
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 211
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aNguyễn, Thị Mây
110 ##
245 00 $aĐánh giá chính sách phát triển sản phẩm thuốc dược liệu trong hoạt động Marketing của một số doanh nghiệp dược trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 – 2019.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2020
300 ## $a68 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2020
520 3# $aKhóa luận đánh giá việc triển khai chính sách sản phẩm thuốc dược liệu của một số doanh nghiệp tại Hà Nội. Đánh giá việc thực hiện Marketing- mix của một số sản phẩm thuốc dược liệu tại Hà Nội.
650 10 $aThuốc dược liệu, hoạt động Marketing, dược
653 2# $aHà Nội, giai đoạn 2016 – 2019
900 ## $aKL.00039