VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
Khóa luận
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KHÓA LUẬN KHÓA LUẬN
Xây dựng quy trình bào chế và đánh giá tác dụng chống oxy hóa của cao giàu ACID ROSMARINIC từ hạ khô thảo

Nhan đề khác: Xây dựng quy trình bào chế và đánh giá tác dụng chống oxy hóa của cao giàu ACID ROSMARINIC từ hạ khô thảo
Chủ đề: cao giàu ACID ROSMARINIC, hạ khô thảo
Tác giả: Đỗ, Thị Mai
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Khóa luận
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 193
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aĐỗ, Thị Mai
110 ##
245 00 $aXây dựng quy trình bào chế và đánh giá tác dụng chống oxy hóa của cao giàu ACID ROSMARINIC từ hạ khô thảo.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2020
300 ## $a44 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2020
520 3# $aKhóa luận nghiên cứu quy trình bào chế cao giàu ACID ROSMARINIC từ hạ khô thảo. Đánh giá tác dụng chống oxy hóa của cao chiết giàu RA thông qua phương pháp ABTS và DDPH
650 10 $acao giàu ACID ROSMARINIC, hạ khô thảo
653 ## $aXây dựng quy trình bào chế, đánh giá tác dụng chống oxy hóa
900 ## $aKL.00041