VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
Khóa luận
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KHÓA LUẬN KHÓA LUẬN
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ và hành vi bán thuốc kê đơn của một số nhà thuốc tại quận Đống Đa - Hà Nội

Nhan đề khác: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ và hành vi bán thuốc kê đơn của một số nhà thuốc tại quận Đống Đa - Hà Nội
Chủ đề: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ, hành vi bán thuốc kê đơn
Tác giả: Nguyễn, Hồng Ngọc
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Khóa luận
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 259
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aNguyễn, Hồng Ngọc
110 ##
245 00 $aKhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ và hành vi bán thuốc kê đơn của một số nhà thuốc tại quận Đống Đa - Hà Nội.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2020
300 ## $a57 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2020
520 3# $aKhóa luận Khảo sát thái độ và hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn của một số nhà thuốc tại quận Đống Đa - Hà Nội năm 2020. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ và hành vi bán thuốc kê đơn của một số nhà thuốc tại quận Đống Đa - Hà Nội năm 2020
650 10 $aKhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ, hành vi bán thuốc kê đơn
653 2# $aquận Đống Đa, Hà Nội
900 ## $aKL.00045