VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
Khóa luận
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KHÓA LUẬN KHÓA LUẬN
Đánh giá độc tính cấp và tác dụng chống sốt rét trên in VIVO CỦA 10B-[2""B - HYDROXY-3""-IMNIDAZON) PROPYL] DEOXOARTEMISININ

Nhan đề khác: Đánh giá độc tính cấp và tác dụng chống sốt rét trên in VIVO CỦA 10B-[2""B - HYDROXY-3""-IMNIDAZON) PROPYL] DEOXOARTEMISININ
Chủ đề: Đánh giá độc tính cấp,tác dụng chống sốt rét trên in VIVO CỦA 10B-[2""B - HYDROXY-3""-IMNIDAZON) PROPYL] DEOXOARTEMISININ
Tác giả: Lê, Thị Hằng
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Khóa luận
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 197
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aLê, Thị Hằng
110 ##
245 00 $aĐánh giá độc tính cấp và tác dụng chống sốt rét trên in VIVO CỦA 10B-[2""B - HYDROXY-3""-IMNIDAZON) PROPYL] DEOXOARTEMISININ.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2020
300 ## $a49 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2020
520 3# $aKhóa luận đánh giá độc tính cấp của 10B-[2""B - HYDROXY-3""-IMNIDAZON) PROPYL] DEOXOARTEMISININ trên chuột nhắt trắng theo đường uống. Đánh giá tác dụng chống sốt rét trên on vivo của chất 10B-[2""B - HYDROXY-3""-IMNIDAZON) PROPYL] DEOXOARTEMISININ trên chuột nhắt trắng.
650 10 $aĐánh giá độc tính cấp,tác dụng chống sốt rét trên in VIVO CỦA 10B-[2""B - HYDROXY-3""-IMNIDAZON) PROPYL] DEOXOARTEMISININ
653 ##
900 ## $aKL.00040