VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
Khóa luận
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KHÓA LUẬN KHÓA LUẬN
Khảo sát hàm lượng RESVERATROL trong một số mẫu dược liệu mang tên tỳ giải bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HOTLC)

Nhan đề khác: Khảo sát hàm lượng RESVERATROL trong một số mẫu dược liệu mang tên tỳ giải bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HOTLC)
Chủ đề: Khảo sát hàm lượng RESVERATROL
Tác giả: Vũ, Thị Thúy Ngân
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Khóa luận
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 255
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aVũ, Thị Thúy Ngân
110 ##
245 00 $aKhảo sát hàm lượng RESVERATROL trong một số mẫu dược liệu mang tên tỳ giải bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HOTLC).
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2020
300 ## $a40 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2020
520 3# $aKhóa luận xây dựng phương pháp định tính, định lượng RESVERATROL trong mẫu tỳ giải bằng phương pháp HPTLC. Thẩm định phương pháp vừa xây dựng và áp dụng để kiểm tra sơ bộ hàm lượng RESVERATROL có trong một số mẫu dược liệu mang tên tỳ giải trên thị trường Hà Nội
650 10 $aKhảo sát hàm lượng RESVERATROL
653 2# $amẫu dược liệu mang tên tỳ giải, phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HOTLC)
900 ## $aKL.00046