VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
Khóa luận
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KHÓA LUẬN KHÓA LUẬN
Chiết xuất, phân lập, tinh chế và xác định cấu trúc hóa học của ALCALOID trong thân lá cây củ dòm Stephania dielsiana Y.C.Wu

Nhan đề khác: Chiết xuất, phân lập, tinh chế và xác định cấu trúc hóa học của ALCALOID trong thân lá cây củ dòm Stephania dielsiana Y.C.Wu
Chủ đề: Chiết xuất, phân lập, tinh chế, xác định cấu trúc hóa học của ALCALOID
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Hoa
Thông tin xuất bản: H
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Kiểu tài liệu: Khóa luận
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 1
Số lượt xem: 202
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
082 10 $a378.2 615
100 1# $aNguyễn, Thị Hồng Hoa
110 ##
245 00 $aChiết xuất, phân lập, tinh chế và xác định cấu trúc hóa học của ALCALOID trong thân lá cây củ dòm Stephania dielsiana Y.C.Wu.
250 ##
260 ## $aH $bHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam $c2020
300 ## $a40 tr $c30 cm.
490 ##
502 ## $aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học- Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, 2020
520 3# $aKhóa luận nghiên cứu Chiết xuất, phân lập, tinh chế ALCALOID từ thân lá cây củ dòm. Xác định cấu trúc hóa học của các ALCALOID đã phân lập
650 10 $aChiết xuất, phân lập, tinh chế, xác định cấu trúc hóa học của ALCALOID
653 2# $athân lá cây củ dòm Stephania dielsiana Y.C.Wu
900 ## $aKL.00042