VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
Giáo trình
Từ điển
Pháp luật
Tham khảo
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIÁO TRÌNH SÁCH
Khoa học dân số và y tế công cộng = Population Science and Public Health

Nhan đề khác: Khoa học dân số và y tế công cộng = Population Science and Public Health
Chủ đề: Khoa học dân số, y tế công cộng
Tác giả: Krickeberg, Klaus; Phan, Vũ Diễm Hằng; Nguyễn, Văn Sơn
Thông tin xuất bản: H
Y học

Kiểu tài liệu: Giáo trình
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 10
Số lượt xem: 579
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
005 20171206101557.0
020 ## $a978 - 604 -66 - 0435 - 8 $c60.000đ
022 ##
041 ##
082 10 $a363.9
100 1#
110 1# $aKrickeberg, Klaus; Phan, Vũ Diễm Hằng; Nguyễn, Văn Sơn
245 00 $aKhoa học dân số và y tế công cộng = Population Science and Public Health.
246 ##
250 ##
260 ## $aH $bY học $c2014
300 ## $a146 tr $c27 cm.
440 ##
490 ##
500 ##
650 10 $aKhoa học dân số, y tế công cộng
651 ##
653 ##
700 ##
710 ##
900 ## $aGTT.00675