VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
Giáo trình
Từ điển
Pháp luật
Tham khảo
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIÁO TRÌNH SÁCH
Hóa đại cương - vô cơ: Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học

Nhan đề khác: Hóa đại cương - vô cơ: Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học
Chủ đề: Hóa đại cương
Tác giả: Bộ y tế
Thông tin xuất bản: H
Y học

Kiểu tài liệu: Giáo trình
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 10
Số lượt xem: 599
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
005 20171206092709.0
020 ## $a978 - 604 - 66 - 1338 - 1 $c92.000đ
022 ##
041 ##
082 10 $a547.071
100 ##
110 1# $aBộ y tế
245 00 $aHóa đại cương - vô cơ: Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học.
246 ##
250 ##
260 ## $aH $bY học $c2015
300 ## $a335 tr $c27cm.
440 ##
490 0# $vTập 1
500 ## $aSách đào tạo dược sĩ đại học
650 10 $aHóa đại cương
651 ##
653 ##
700 ##
710 ##
900 ## $aGTT.00670