VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
Giáo trình
Từ điển
Pháp luật
Tham khảo
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIÁO TRÌNH SÁCH
Hóa phân tích: Lý thuyết và thực hành

Nhan đề khác: Hóa phân tích: Lý thuyết và thực hành
Chủ đề: Hóa phân tích
Tác giả: Bộ Y tế
Thông tin xuất bản: H
Y học

Kiểu tài liệu: Giáo trình
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 10
Số lượt xem: 636
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
005 20171206100053.0
020 ## $c87.000đ
022 ##
041 ##
082 10 $a543.071
100 ##
110 1# $aBộ Y tế
245 00 $aHóa phân tích: Lý thuyết và thực hành.
246 ##
250 ## $aTái bản lần thứ nhất có sữa chữa và bổ sung.
260 ## $aH $bY học $c2015
300 ## $a314 tr $c27 cm.
440 ##
490 ##
500 ## $aSách đào tạo dược sĩ trung cấp và dược sĩ cao đẳng
650 10 $aHóa phân tích
651 ##
653 ##
700 ##
710 ##
900 ## $aGTT.00673