VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
Giáo trình
Từ điển
Pháp luật
Tham khảo
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIÁO TRÌNH SÁCH
Giáo trình hướng dẫn chương trình y tế quốc gia

Nhan đề khác: Giáo trình hướng dẫn chương trình y tế quốc gia
Chủ đề: Chương trình y tế quốc gia
Tác giả: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ môn y tế công cộng - Bộ môn nội y học cổ truyền
Thông tin xuất bản: H
Y học

Kiểu tài liệu: Giáo trình
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 20
Số lượt xem: 544
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
005 20170911102638.0
020 ##
022 ##
041 ##
082 10 $a616.001 071
100 ##
110 1# $aHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ môn y tế công cộng - Bộ môn nội y học cổ truyền
245 00 $aGiáo trình hướng dẫn chương trình y tế quốc gia.
246 ##
250 ##
260 ## $aH $bY học $c2017
300 ## $a218 tr $c27 cm.
440 ##
490 ##
500 ## $aDùng cho sinh viện đại học ngành y học cổ truyền
650 00 $aChương trình y tế quốc gia
651 ##
653 2# $agiáo trình
700 ##
710 ##
900 ## $aGTD.00103