VATM
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ QUY ĐỊNH
Tìm kiếm OPAC
VATM
BẢN TIN
TÀI LIỆU SỐ
SÁCH
Giáo trình
Từ điển
Pháp luật
Tham khảo
BÁO CÁO KHOA HỌC
BÀI BÁO-TẠP CHÍ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
THUỐC NAM
NGÂN HÀNG HUYỆT VỊ
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
CÂY-CON-KHOÁNG VẬT
KHÓA LUẬN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIÁO TRÌNH SÁCH
Dược lý học

Nhan đề khác: Dược lý học
Chủ đề: Dược lý học
Tác giả: Bộ Y tế
Thông tin xuất bản: H
Giáo dục Việt Nam

Kiểu tài liệu: Giáo trình
Tài liệu điện tử dạng: Tóm tắt
Số bản in: 4
Số lượt xem: 679
beach
Đăng ký mượn tài liệu này
Thông tin mô tả tài liệu
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.

001
003
005 20171206094500.0
020 ## $a978 - 604 - 0 - 06525 - 4 $c140.000đ
022 ##
041 ##
082 10 $a672
100 ##
110 1# $aBộ Y tế
245 00 $aDược lý học.
246 ##
250 ##
260 ## $aH $bGiáo dục Việt Nam $c2016
300 ## $a507 tr $c27cm $eTái bản lần thứ năm, có sửa chữa bổ sung.
440 ##
490 ##
500 ## $aDùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa
650 10 $aDược lý học
651 ##
653 ##
700 ##
710 ##
900 ## $aGTT.00672